Kurse Fillestare

Kurs 2 vjecar për Kuzhinier

Kohezgjatje: 24 muaj (afatgjatë)
Ore: 1200 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Kurs 3 mujor për Kuzhinier

Kohezgjatje: 3 muaj (afatshkurtër)
Ore: 240 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Kurs 6 mujor për Kuzhinier

Kohezgjatje: 6 muaj (afatmesëm)
Ore: 526 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Kurs 9 mujor për Kuzhinier

Kohezgjatje: 9 muaj (afatgjatë)
Ore: 802 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Picajol

Kohezgjatje: 2 muaj
Ore: 72 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Pasticier

Kohezgjatje: 6-9 muaj
Ore: 526 – 802 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Banakier

Kohezgjatje: 2 muaj
Ore: 70 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Kamarier

Kohezgjatje: 2 muaj
Ore: 70 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Hoteleri/Turizëm

Kohezgjatje: 9 muaj
Ore: 802 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Bukëpjekës

Kohezgjatje: 1 muaj
Ore: 70 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike

Klasa Amatore (Receta Gatimi)

Kohezgjatje: 2 muaj
Ore: 32 Grupe: 10-15 persona
Teori dhe praktike