Rreth Nesh

Shoqata “Albanian Chefs & Cooks Association” është një organizatë jo-qeveritare, jo-fitimprurëse e pavarur, apolitike e cila e shtrinë veprimtarinë e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Shoqata është themeluar, bazuar në kuadrin ligjor ekzistues për regjistrimin e organizatave jo-fitimprurëse dhe është regjistruar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

“Albanian Chefs & Cooks Association” është themeluar në maj të vitit 2018 dhe ka rreth 170 anëtarë, kryesishtë kuzhinier dhe shefa kuzhine duke qenë kështu shoqata më e madhe profesionale e kuzhinierëve në vend. “Albanian Chefs & Cooks Association” është anëtare e “World Association of Chefs’ Societies”.

Qëllimi dhe detyra jonë janë të bëhemi zëri i kuzhinës dhe kuzhinierëve shqiptarë për ti dhënë tjetër dimension dhe vlera artit të kuzhinës dhe profesionit të kuzhinierit. Shoqata përmes programit të saj synon të motivojë të rinjtë drejt arsimit profesional, të ruajë dhe kultivojë traditën e kuzhinës në Shqipëri si dhe ta promovojë atë jashtë kufijve, të orientojë dhe këshillojë për kualifikim të mëtejshëm profesional kuzhinierë dhe shefa kuzhine, të promovojë prodhimin vendas, të marrë pjesë në konkurse ndërkombëtare gatimi dhe panaire.